111hi

พรมทอ รุ่น HI

พรมทอ รุ่น HI ลักษณะลวดลายที่เรียบ และสวยงามหรูหรา ซึ่งมีให้คุณได้เลือกใช้งานได้มากกว่า 13 เฉดสี สามารถนำไปใช้งานในส่วนของการปูพื้นในงานนิทรรศการต่างๆ หรือ ออฟฟิศ

Continue reading »